Tel 0340-320 00

Stamnareds Lantmäns styrelse

Leif Svensson, Håkansgård
Göran Andersson, Swäsa
Cecilia Assarsson, Toarp
Angelica Segerström, Bosagården
Inger Larsson, Torsäng
Sivert Kjellberg

Suppleanter:
Sverker Abrahamsson, Djupadal
Jonny Karlsson, Thårstorp

Revisorer:
Per Olsson
Magnus Karlsson

Valberedning:
Håkan Bengtsson
Björn Gunnarsson