Tel 0340-320 00

Historik

1915 Stamnareds Lantmän ekonomisk förening startades.

1998 Sivert Kjellberg tar över som föreståndare.

2002 Stamnareds Lantmän lämnade Svenska lantmännen och föreningen började ett samarbete med 10 andra lantmannaföreningar i Halland & Skåne.
Tillsammans bildades Lantmannaföreningar i Samverkan AB (LSAB).

2004 byggde föreningen en ny butiksdel. Marita Kjellberg börjar jobba 50%.

2014 byggde butiksdelen ut ytterligare. 
Föreningen har nu 129 medlemmar och LSAB består av 18 butiker.